Home > Church > Dioceses and Parishes > Europe > Malta (3)
Sites List Viewing in Total Sites (3)
View in English Sites (1)
Gozo Diocese   
Gozo Diocese. In fractione panis. Home · Hierarchy · His Holiness Pope Benedict XVI · The Apostolic Nuncio · Communications · Maltese Episcopal Conference
Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura   
Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Karmnu fil-Fgura ilha minn ħafna qabel ma daħlu l-Karmelitani f' dan ir-raħal. Fil-bidu kien hemm niċċa, tal-Madonna tal-Karmnu, iżda fl-1790, is-Sur Klement Busuttil bidel din in-niċċa fi Knisja bi spejjez tiegħu.
The Archdiocese of Malta   
L-Arċidjoċesi ta'Malta. Photos, Line. "Once safely on shore we found out that the island was called Malta." Design Spacer. Verzjoni Bil-Malti, Line, FAQs.
1


 
   Home | Add a link | Edit a link | My sites | Recommended sites | Popular keywords | View stats | Contact
© 2002-2022 Cath.com All rights reserved.