Site Review
Category Home > Orders > Orders of Men > Claretians
Site Name Claretians de Catalunya
Site URL http://www.claretians.cat/
Description El Superior General dels Claretians, el Pare Mathew Vattamattam, va visitar el passat 29 de novembre los Negrales (Provincia de Santiago) en motiu de la 22ª edició del programa Fragua.
Country Spain
Visit 1147
   Home | Edit a link | My sites | Recommended sites | Popular keywords | View stats | Contact
© 2002-2022 Cath.com All rights reserved.