Home > Church > Dioceses and Parishes > Europe > Poland (9)
Categories
Bialystok (1)
Czestochowa (1)
Gdansk (1)
Krakow (1)
Poznan (1)
Szczecin-Kamien (1)
Warmia (1)
Warszawa (1)
Sites List Viewing in Total Sites (9)
View in English Sites
Archidiecezja Łódzka   
Informacje ogólne o Archidiecezji, struktura organizacyjna, biskupi łódzcy, zakony i zgromadzenia działające na terenie Archidiecezji, internetowa czytelnia i wykaz niedzielnych mszy świętych w Łodzi.
Archidiecezja Gnieźnieńska   
Aktualności, dane o biskupach, kapłanach, diakonach, kurii, trybunale, seminarium, archiwum, świątyniach, sanktuariach, dekanatach, parafiach, mediach, informacje z życia Diecezji.
Archidiecezja Katowicka   
Z życia Archidiecezji, aktualny kalendarz liturgiczny, informacje o katedrze, kurii, seminarium duchownym i bibliotece, Caritas diecezjalnej oraz o Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Archidiecezja Lubelska   
Historia Archidiecezji i jej struktura, biskupi, kuria i sąd metropolitalny, ruchy i stowarzyszenia na terenie Archidiecezji, seminarium duchowne, wydawnictwo, szkoły katolickie, muzeum i lokalne media
Archidiecezja Przemyska   
Informacje o Archidiecezji, aktualności, kuria i instytucje archidiecezjalne, listy pasterskie i homilie, dekanaty i parafie, sanktuaria, domy rekolekcyjne, zakony i zgromadzenia, kalendarz liturgiczny.
Archidiecezja Wrocławska   
Podstawowe dane z życia Archidiecezji, kuria, dekanaty i parafie, informacje duszpasterskie, Jubileusz 1000-lecia Archidiecezji, dokumenty konkordatowe, linki
Catholic Church in Poland   
Catholic Church in Poland
Cerkiew Greckokatolicka w Polsce   
W ćwiczeniach duchowych wzięli udział kapłani z Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej i Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.
Ordynariat Polowy WP :: Strona Główna   
Oficjalna Strona Ordynariatu Polowego WP - aktualne wiadomości i zamierzenia, galerie foto, dwutygodnik -Nasza Służba- publikacje z zakresu duszpasterstwa
1


 
   Home | Add a link | Edit a link | My sites | Recommended sites | Popular keywords | View stats | Contact
© 2002-2022 Cath.com All rights reserved.