Site Review
Category Home > Church > Dioceses and Parishes > Europe > Slovenia
Site Name Škofija Celje
Site URL http://www.skofija-celje.si/
Description Verjamem pa, da bo Gospod, ki me kliče drugam, dal celjski škofiji drugega pastirja, s katerim boste v enakem duhu sodelovanja in gorečnosti nadaljevali
Country Slovenia
Visit 2184
   Home | Edit a link | My sites | Recommended sites | Popular keywords | View stats | Contact
© 2002-2022 Cath.com All rights reserved.