Site Review
Category Home > Church > Dioceses and Parishes > Europe > Slovenia
Site Name Škofija Novo mesto
Site URL http://www.skofija-novomesto.si/
Description Škofijska karitas Novo mesto je z novim šolskim letom na pomoč priskočila 373 šolarjem; skupna vrednost naše pomoči za 282 osnovnošolcev ter 91 dijakov
Country Slovenia
Visit 2397
   Home | Edit a link | My sites | Recommended sites | Popular keywords | View stats | Contact
© 2002-2022 Cath.com All rights reserved.