Review
Category Home > Church > Dioceses and Parishes > Europe > Slovenia
Site Name Škofija Koper
Site URL http://kp.rkc.si/
Description Grb Škofije Koper ima obliko ščita. Sredi podlage, ki je modre barve, je na ščitu zlato sonce, s križem razdeljeno in hkrati povezano v štiri polja.
Language Slovenian
Country Slovenia
Phone number
Zip code
Address
Visit 2618
   Home | Edit a link | My sites | Recommended sites | Popular keywords | View stats | Contact
© 2002-2024 Cath.com Cath - Catholic Search Engine