Site Review
Category Home > Church > Eastern Rites Catholic Churches > Byzantine
Site Name Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v Praze
Site URL http://www.exarchat.cz/
Description Stručný věroučně historický úvod, o pražské katedrále, aktuality, seznam děkanátů a farností.
Country Czech
Visit 1791
   Home | Edit a link | My sites | Recommended sites | Popular keywords | View stats | Contact
© 2002-2022 Cath.com All rights reserved.